Scenariusz gry dla Fundacji Action Life – lipiec 2018

Przygotowanie scenariusza gry terenowej, materiałów do jej rozegrania i szkolenia dla animatorów prowadzących grę w ramach projektu "Pozytywne społeczeństwo".

Animatorzy przeprowadzili stworzoną przez nas grę na 25 obozach i koloniach letnich.  Podczas rozgrywki uczestnicy poznawali bliżej tematykę profilaktyki przemocy, agresji, substancji psychoaktywnych i przestępczości.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.