Koncepcja Izby pamięci w I LO w Puławach

Scenariusz historyczny i koncepcja wystawy izby pamięci w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach.