Polskie Państwo Podziemne 27.09.2017 dla KSAP

Gra miejska dla studentów rozpoczynających naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Zadaniem podzielonych na zespoły uczestników było odnalezienie i przejęcie ukrytych w mieście dokumentów dotyczących działalności Polskiego Państwa Podziemnego, skontaktowanie się z kryjącymi się w ruinach miasta Robinsonami, oraz spotkanie z łącznikiem-historykiem, który przygotowywał graczy do realizacji najważniejszej misji. Każdy zespół miał za zadanie opracować i wygłosić przed przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego przemówienie, mające przekonać ich do podjęcia właściwych kroków.

Podczas gry miejskiej uczestnicy korzystali z telefonów komórkowych, których używali do komunikowania się z systemem - uzyskiwania wskazówek dotyczących lokalizacji dokumentów, przesyłania kodów potwierdzających realizację zadań i otrzymywania informacji dotyczących działań innych zespołów.